"žádné vstupné, filmy chutné"

17.02.2018 15:00

Srdečně vás opět zveme do kina Kalich v Třebušíně na promítání každou 3. sobotu v měsíc

od 15:00 hod pohádka:  Oggy a škodíci                               

Každý dětský divák, který přinese namalovaný obrázek z promítání v našem kině, bude odměněn dárečkem.

pohádka 17.2. 2018.odt (124,2 kB)

Těšíme se s vámi na viděnou v kině Kalich v Třebušíně. 

 PRO Třebušín, z.s.